Mgr. Jan Černohorský, advokát

Mgr. Jan Černohorský, advokát

se sídlem Holečkova 105/6, Praha 5 – Smíchov
Tel.: 724 26 22 27, e-mail: cernohorsky@akcj.cz
Ev. číslo ČAK: 17877 ID datové schránky 52guxcs
IČO: 065 57 350

Obory specializace:


Občanské právo s důrazem na smluvní právo

sepis a revize smluv, včetně obchodních, zejména pak smluv kupních, darovacích, smluv o dílo atd., příprava dokumentace pro jednotlivé typy obchodů a transakcí

Korporátní právo, včetně práva spolků

zakládání společností, vedení korporátní agendy, příprava valných hromad, příprava smluv o výkonu funkce, převody podílů atd.

Nemovitosti

převody nemovitostí (koupě a darování), příprava či revize smluvní agendy, úschovy, vkladová řízení, související právní poradenství

Veřejné zakázky

právní poradenství v oblasti veřejných zakázek, zejména z pohledu dodavatele, příprava podání (zejména námitek vůči postupu zadavatele či návrhů na zahájení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

GDPR

vstupní analýza, úprava stávajících vnitřních procesů, nastavení vnitřních předpisů v souladu s GDPR, vytvoření nových směrnic a související dokumentace

Sporová agenda

právní analýzy a posouzení sporů, vymáhání pohledávek, sepis žalob včetně předžalobních výzev, zastupování v soudním řízení

Rodinné právo

právní poradenství v případě rozvodů a ve věcech péče soudu o nezletilé, s důrazem na tzv. nesporné rozvody, návrh řešení, příprava dokumentace, zastupování v soudním řízení

Pracovní právo

příprava a revize pracovně-právní dokumentace z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele, příprava dokumentace potřebné pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr, příprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Insolvenční právo

právní analýzy související s insolvenčním řízením, sepis přihlášek do insolvenčního řízení, sepis insolvenčních návrhů, a to i včetně návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení, zastupování v insolvenčním řízení

V ostatních oborech práva spolupracuji se svými kolegy, kteří se na danou problematiku specializují.